Contact

[wpgmza id=”1″]

Contact Info

You can find us on below addresses.

Phone:. 511.3917676 - Fax:511.3917676

Email.vietsinh@visinco.vn

Add. 996A Ngo Quyen, Son Tra, Đa Nang

Sent a message

  • Copyright @ 2016 Viet Sinh Co.,ltd
    Địa chỉ: 996A Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng
    Điện thoại: 0236.391.7676 - Fax: 0236.6263.666