VỎ GỐI

Giá:VNĐ

Vỏ gối là tấm vỏ bọc nhỏ được may đôi, rỗng trong giữa để có thể lồng ruột vào trong. Vỏ gối được sản xuất từ nhiều loại vải khác nhau: T/C, Cotton, Polyester, Satin, Lụa…

Share this:
  • Vỏ gối là tấm vỏ bọc nhỏ được may đôi, rỗng trong giữa để có thể lồng ruột vào trong.
  • Vỏ gối được sản xuất từ nhiều loại vải khác nhau: T/C, Cotton, Polyester, Satin, Lụa…
  • Vỏ gối có tác dụng để trang trí và giữ ấm cũng như giữ sạch cho giường và ruột gối bên trong
  • Vỏ gối có thể thay ra giặt và tái sử dụng nhiều lần